Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

<p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Your owner’s handbook and service manual calls for draining the fuel filter of water every 10,000 miles and changing it every 20,000 miles.”>Наръчникът на собственика и ръководството за обслужване изискват източване на горивния филтър от вода на всеки 15 000 километра и смяната му на всеки 30 000 километра. </span><span title=”This means install a new filter every 20,000 miles and drain it halfway through it’s life.”>Това означава да инсталираш нов филтър на всеки 30 000 километра и да го източиш в средата на живота му. </span><span title=”This article gives tips on changing or draining the fuel filter and then priming the fuel system. “>Тази статия ти дава ценни съвети за смяната или източването на горивния филтър и зареждането на горивната система.</span></span></p><p><span title=”If you are using high percentages of biodiesel such as 85% or 100% biodiesel, you should expect to change it early since biodiesel will clean out the old buildup and clog the fuel filter if there was significant build up in the fuel system.”>Ако използваш високи проценти биодизел, като например 85% или 100% биодизел, трябва да очакваш смяната на филтъра да настъпи доста по-рано, тъй като биодизелът ще изчисти старото натрупване на нечистотии по стените на горивните съдове </span><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”If you are using high percentages of biodiesel such as 85% or 100% biodiesel, you should expect to change it early since biodiesel will clean out the old buildup and clog the fuel filter if there was significant build up in the fuel system.”>в горивната система </span></span><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”If you are using high percentages of biodiesel such as 85% or 100% biodiesel, you should expect to change it early since biodiesel will clean out the old buildup and clog the fuel filter if there was significant build up in the fuel system.”>и ще запуши горивния филтър. </span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”As a safe rough estimate, 1000 miles and then again at 5000 miles, your mileage may vary with biodiesel.”>Като безопасна груба оценка, преминавайки на биодизел би трябвало да рече смяна на филътра на около 2000 километра и след това отново на 8000 километра. </span><span title=”A more economical idea is to install a small clear inline fuel filter before the main fuel filter to filter out larger particles and let you see how clogged the fuel filter may be. “>По-икономичната идея е да инсталираш малък прозрачен горивен филтър преди главния горивен филтър, за да филтрираш по-големи частици.</span></span></p><p><span title=”Early symptoms of a clogged fuel filter are stumbling at high rpms or lack of power.”>Ранните симптоми на запушен горивен филтър са препъване при високи обороти или липса на енергия. </span></p><p>

</p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Make sure that these symptoms are not caused by an air leak in the fuel line or a clogged pickup at the fuel tank.”>Увери се, че тези симптоми не са причинени от изтичане на въздух в тръбопровода за гориво или от запушенa цедка на резервоара за гориво. </span><span title=”Bacterial or algal growth in the fuel tank can clog the pickup.”>Растежът на бактерии или водорасли в резервоара за гориво може да задръсти цедката. </span><span title=”If your car is a 2004-2006 pumpe duse TDI, it’s also possible that the low pressure in tank electric fuel pump, the lift pump, is failing, bad, or clogged.”>Ако твоят автомобил е 2004-2006 Pump Duse TDI, възможно е също така </span></span><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”If your car is a 2004-2006 pumpe duse TDI, it’s also possible that the low pressure in tank electric fuel pump, the lift pump, is failing, bad, or clogged.”>електрическата горивна помпа с </span></span><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”If your car is a 2004-2006 pumpe duse TDI, it’s also possible that the low pressure in tank electric fuel pump, the lift pump, is failing, bad, or clogged.”>ниско налягане / подкачващата помпа/ да не функционира, да е повредена или запушена. </span><span title=”This can cause hard starting or a stalled engine due to fuel starvation. “>Това може да причини трудно стартиране или спиране на двигателя поради глад за гориво.</span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”>О<span title=”Fuel filter basics “>сновни положения на горивния филтър</span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Fuel filter basics “><br /> </span><span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Налице е температурно-чувствителен вентил за рециркулация (наричан “Т-вентил”) в горната част на филтъра в тръбата за връщане на горивото. </span><span title=”When the fuel temperature is below 59 F, the valve recirculates return line fuel to the filter which helps raise the temperature of the fuel in the filter.”>Когато температурата на горивото е под 15 градуса, вентилът рециркулира горивото от възвратната линия към филтъра, което помага да се повиши температурата на горивото във филтъра. </span><span title=”This reduces the chances of gelling.”>Това намалява шансовете за желиране. </span></span></p><p> </p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When the fuel temperature is above 88 F, it should switch and send fuel back to the fuel tank.”>Когато температурата на горивото е над 32 градуса,  <span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Т-вентил</span>ът трябва да превключи и да изпрати горивото обратно в резервоара за гориво. </span><span title=”The return line fuel is warmer than outside temperature because it’s heated by the pressurization and compression from the injection pump and ambient heat from the engine and fuel lines.”>Горивото в обратната линия е по-топло от външната температура, защото се загрява от херметизирането и компресирането от инжекционната помпа и топлината от околната среда, от двигателя и горивните тръбопроводи. </span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”If this valve or any of the fuel lines are not sealed well, it will let air bubbles into the fuel lines and this could result in engine stumbling or a hard/no start condition.”>Ако този клапан или някой от горивните тръбопроводи не са добре запечатани, той ще остави въздушни мехурчета в горивните тръбопроводи и това може да доведе до препъване на двигателя или трудно / никакво начално стартиране. </span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Make sure the o-rings and fuel line clamps are seated properly.”>Увери се, че О-пръстените и скобите за тръбопроводите за горивото са поставени правилно. </span><span title=”The arrow on the recirculation control valve should point toward the fuel tank to the rear. “>Стрелката на вентила за управление на рециркулацията трябва да е насочена към резервоара за гориво отзад.</span></span></p><p><span title=”If you have a recirculation T and want to get rid of it (due to leaking or you live in a warm area), you can use a block off T (widget), available from kermatdi.”>Ако имаш <span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Т-вентил</span> и искаш да се отървеш от него (поради изтичане, или пък живееш в топла област), можеш да използваш блокираща <span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Т-вентил</span>а приставка, за жалост обаче труднодостъпна. </span><span title=”A block off T should increase power slightly by making sure you get cool fuel.”>Блокирането на <span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Т-вентила</span> трябва леко да увеличи мощността, защото по този начин колата ще получава хладно гориво. </span></p><p> </p><p><span title=”You may hear that the fuel filters are heated, they are slightly warmed by the return line fuel and that’s it.”>Може да чуеш, че има и горивни филтри с нагревател. Истината е, че именно заради <span title=”There is a temperature sensitive recirculation valve (called the &quot;filter tee&quot;) on top of the filter in the fuel return line.”>Т-вентил</span>а филтрите леко се затоплят от горивото на връщащата линия и това е всичко. </span><span title=”There is no active or electric heater unless someone installed an aftermarket heater for a veggie or grease system and you wouldn’t want diesel or biodiesel to be too hot anyways. “>Няма активен или електрически нагревател, освен ако някой не си е инсталирал резервен нагревател от парник.</span></p><p><span title=”Although you are supposed to drain water every 10,000 miles, I have never seen any water in my fuel.”>Макар че в наръчника за експлоатация на твоя TDI пише, че трябва да източваш водата, събрала се във филтъра на всеки 15 000 километра, никога не сме виждали вода във филтрите. </span><span title=”Water from condensation could be present in fuel that has sat for a long time or that has contamination from the gas station.”>Водата от кондензацията може да се появи в горивото, което се е намирало в застой дълго време или е замърсено от бензиностанцията. </span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”>Когато извадиш изпускателната тръба отдолу, източваш целия филтър.</span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Parts (click links to compare current prices) “>Части </span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”vinyl/latex/nitrile (fuel resistant) gloves “>Винилени / латексови / нитрилени (устойчиви на гориво) ръкавици;<br /> </span><span title=”chemical resistant cup for holding diesel fuel “>Химически устойчива купа за задържане на дизелово гориво<br /> </span><span title=”paper towels to catch any spilled fuel “>Хартиени кърпи за улавяне на разлятото гориво<br /> </span><span title=”1 fuel filter (see below for part number) “>1 горивен филтър (вижте по-долу номера на частта)</span></span></span></p><p><span title=”For some 1998 mk4 Jetta/Golf/New Beetle TDI without thermostatic T: VW# 1c0 127 401 “>За някои 1998 Mk4 Jetta / Golf / New Beetle TDI без термостатичен T-вентил: VW # 1c0 127 401;</span></p><p><span title=”For 1998-2006 mk4 Jetta/Golf/New Beetle/Passat TDI with thermostatic T: VW# 1j0 127 401a, from kermaTDI , from idparts “>За 1998-2006 г. mk4 Jetta / Golf / New Beetle / Passat TDI с термостатичен <span title=”For some 1998 mk4 Jetta/Golf/New Beetle TDI without thermostatic T: VW# 1c0 127 401 “>T-вентил</span>: VW # 1j0 127 401a;</span></p><p><span title=”Mann and Bosch are OEM makers of filters and are just as good as the VW part.”>Mann и Bosch са лицензираните производители на филтрите за TDI и са също толкова добри, колкото VW. </span><span title=”Mahle is also a good part. “>Mahle също са добри в производството на филтри.</span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Optional parts “>Допълнителни части</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Spare mickey mouse spring clip VW# 1j0 127 250 “>Резервна ушата скоба за маркуч (тип “Мики маус”) VW # 1j0 127 250<br /> </span><span title=”Extra o-rings (there should be replacements with the filter) VW# 1j0 198 247 “>Допълнителни О-пръстени (трябва да има заместителни с филтъра) VW # 1j0 198 247</span></span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Fuel filter change procedure “>Процедура за смяна на горивния филтър</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Safety disclaimer – you are working with open fuel lines and fuel vapors when you change the fuel filter!”>Отказ от отговорност – Не забравяй, че работиш с отворени горивни тръби и изпарения на гориво, когато сменяш горивния филтър! </span><span title=”Make sure the car is off.”>Увери се, че колата е изключена. </span><span title=”Make sure that there are no sources of ignition, spark, or open flames near the car or where fuel vapors could reach.”>Увери се, че в близост до колата няма източници на запалване, искри или открити пламъци. </span><span title=”Work only in a well ventilated area where any fuel vapors can be immediately evacuated and if fuel is spilled, clean it up before you continue working.”>Работи само в добре проветриви помещения, където е възможно евентуално изпаряване на горивни пари и ако се разлее гориво, почисти го преди да продължиш да работиш. </span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Although diesel vapors are not as flammable as gasoline vapors at room temperature and pressure (as seen in the video below at the 1:00 minute mark – it’s a demonstration only do not try that yourself!), you still want to comply with all cautions”>Въпреки че дизеловите изпарения не са толкова лесно запалими, колкото бензиновите пари при стайна температура и налягане, все пак е хубаво да спазваш всички предупреждения </span><span title=”in your factory service manual.”>в наръчника за сервизно обслужване. </span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Wear eye protection at all times when working on your car.”>Носи очна защита по всяко време, когато работиш върху колата си.</span> <span title=”Diesel fuel will melt asphalt and rubber lines on your car so clean up any spills immediately.”>Дизеловото гориво ще разтопи асфалта и каучуковите линии на колата, така че бъди в готовност да почистиш веднага евентуален разлив. </span><span title=”Make sure to use gloves because diesel fuel has a strong odor and you don’t want it soaked into your hands. “>Увери се, че използваш ръкавици, защото дизеловото гориво има силен мирис.</span></span></span></p><p><span title=”Fuel filter location circled in yellow.”>Разположението на горивния филтър е оградено в жълто. </span><span title=”If you have a mk4 VW Passat TDI the fuel filter is to the right (looking at the engine) of the engine. “>Ако имаш mk4 VW Passat TDI, горивният филтър е вдясно (погледнато към двигателя) на двигателя.</span></p><p><span class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”If you have a mk4 VW Passat TDI the fuel filter is to the right (looking at the engine) of the engine. “> </span></span></span></p><p><img class=” wp-image-898″ src=”http://www.tdibg.net/wp-content/uploads/2017/06/fuel2.jpg” alt=”” width=”740″ height=”397″ /></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”> </span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Draining the fuel filter on VW TDI “>Източване на горивния филтър на VW TDI</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Draining the fuel filter on VW TDI “><br /> </span><span title=”The diesel filter has a water drain at the bottom.”>Дизеловият филтър има пробка за изцеждане на водата отдолу. </span><span title=”Drain any collected water every 10,000 miles.”>Изцеждай всякаква събрана вода на всеки 15 000 километра. </span><span title=”Just place a catch cup underneath the drain at the bottom and turn the white knob to open it.”>Просто постави купата под дренажа отдолу и завърти белия бутон, за да го отвориш. </span><span title=”See below for a close up of the drain.”>Виж по-долу за близък кадър на източването. </span><span title=”Because of the quality of diesel fuel sold in North America, it’s rare to have any water present and you will probably not see any water in a daily driven car. “>Поради качеството на дизеловото гориво, продавано в България, не е изключено да има вода, но вероятно няма да видиш вода в ежедневно карана кола.</span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”[ IMG] “><img class=”alignnone wp-image-899″ src=”http://www.tdibg.net/wp-content/uploads/2017/06/fuelfilter.jpg” alt=”” width=”706″ height=”681″ /></span></span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Replacing the fuel filter “>Смяна на горивния филтър</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Replacing the fuel filter “><br /> </span><span title=”If you have a 2004-2006, make sure the car is off since there is an electric in tank fuel pump that pressurizes the fuel lines. “>Ако имаш автомобил, произведен през 2004-2006 година, увери се, че колата е изключена, тъй като има електрическа помпа в резервоара за гориво, която херметизира линиите за гориво.</span></span></span></p><p><span title=”To replace, loosen the phillps screw that holds it and remove the fuel lines.”>За да смениш горивния филтър на твоя TDI, разхлаби винта, който го държи, и свали горивните тръби. </span><span title=”Pull off the wire mickey mouse pin in the direction of the arrow.”>Издърпай ушатата скоба по посоката на стрелката. </span><span title=”Then release and slide the spring clamps back.”>След това освободи и плъзни пружинните скоби обратно. </span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”The fuel lines may be stuck to the filter so try twisting the line to break the seal before pulling it off.”>Горивните тръбопроводи може да са залепени към филтъра, така че опитай да завъртиш маркучите, за да разкъсаш уплътнението, преди да го издърпаш. </span><span title=”You can leave the return lines on the T attached because you can just pull the T off. “>Можеш да оставиш обратните линии на прикрепения T-вентил, защото просто можете да издърпаш вентила.</span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”[ IMG] “><img class=”alignnone size-full wp-image-900″ src=”http://www.tdibg.net/wp-content/uploads/2017/06/ffil1.jpg” alt=”” width=”900″ height=”610″ /></span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Pull out the filter and replace the o-rings on the thermostatic T. Make sure to replace them or else excess air bubbles can cause fuel supply problems.”>Издърпай филтъра и смени О-пръстените на термостния вентил. Увери се, че си ги сменили, защото излишните въздушни мехурчета могат да причинят проблеми с подаването на гориво. </span><span title=”New ones should come with the new filter.”>Новите трябва да са в комплекта с новия филтър.</span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”> <span title=”Wipe up any fuel spills and make sure that while you are doing this procedure, that there are no possible sources of ignition or open flames anywhere near the car and adequate ventilation to clear any fuel vapors.”>Избърши всяко разливане на гориво и се уверете, че докато правиш тази процедура, няма възможни източници на запалване или открити пламъци навсякъде в близост до колата и подходяща вентилация, за да се отстранят парите на горивото. </span><span title=”Make sure to wad a paper towel over the fuel line when you remove it.”>Увери се, че си махнал хартиената кърпа върху горивната тръба, когато я извадиш. </span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”The fuel lines should not be under pressure if you have a &lt;2004 but some fuel may spill out.”>Тръбопроводите за гориво не трябва да бъдат под налягане, ако имаш автомобил преди 2004-а година, но може да се разлее малко гориво.</span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”[ IMG] “><img class=”alignnone size-full wp-image-901″ src=”http://www.tdibg.net/wp-content/uploads/2017/06/ffil2.jpg” alt=”” width=”720″ height=”399″ /></span></span></span></p><p><span title=”When you replace the fuel filter, fill it up with fuel to prevent a dry start (see more on priming below). “>Когато сменяш горивния филтър, препоръчително е да го напълниш с гориво, за да предотвратиш сухия старт на системата (виж повече за това по-долу).</span></p><p><span title=”Here’s a video summarizing the procedure on a similar engine: “><br /> </span><span title=”Here is what’s inside the fuel filter housing, click to enlarge the thumbnails. “>Ето какво е вътре в корпуса на горивния филтър:<br /> </span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”tdi-fuel-filter-replacement.jpg vw-tdi-fuel-filter.jpg audi-tdi-filter.jpg “></span></span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Priming the fuel system or purging air (if your TDI engine can’t start if you changed the filter) “>Подготовка на горивната система и изчистване на въздуха (ако двигателят TDI не може да стартира, когато смениш филтъра)</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Priming the fuel system or purging air (if your TDI engine can’t start if you changed the filter) “><br /> </span><span title=”To prime the pump, first fill the fuel filter and fuel lines with fuel.”>За да подготвиш помпата за старт с новия горивен филтър, първо запълни горивния филтър и горивните тръбопроводи. </span><span title=”If you didn’t change the injectors or do something that emptied the fuel lines, just filling the filter should be enough.”>Ако не си правил промени по инжекторите или не си правил нещо, което да изпразни горивните линии, просто трябва да се напълнили филтъра. </span><span title=”If you did empty the fuel lines and rail, prime the system fully.”>Ако си изпразнил линиите за гориво и горивната рейка, зареди системата напълно. </span></span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”The method depends if you have an earlier or later style fuel system.”>Методът зависи, ако имаш по-ранна или по-късна горивна система. </span><span title=”Early styles (up to 2003 in North America) use a Bosch VE type TDI injection pump and no electric fuel pump.”>Ранните стилове (до 2003 г.) използват впръсквателна помпа тип TDI Bosch VE и няма електрическа горивна помпа. </span><span title=”Later styles (2004+ in North America) are pumpe duse and use an electric fuel pump in the fuel tank. “>По-късните стилове (2004+ ) са с подкачване и използват горивна помпа в резервоара за гориво.<br /> </span></span></span></p><p></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”Later styles (2004+ in North America) are pumpe duse and use an electric fuel pump in the fuel tank. “><br /> </span><span title=”No electric fuel pump “>Когато няма електрическа горивна помпа?</span></span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”When you unscrew the water drain at the bottom it drains the whole filter.”><span title=”No electric fuel pump “><br /> </span><span title=”The injection pump is self priming but it’ll take forever to start if the fuel lines are dry.”>Инжекционната помпа е самозасмукваща, но ще отнеме цяла вечност, ако линията за гориво е суха. </span><span title=”This is hard on the battery and can overheat the starter.”>Това е тежка операция за акумулатора и може да прегрее стартера. </span><span title=”By priming, most of the air is removed and the engine should start with minimal cranking.”>Чрез запълване на въздуха по тръбите с гориво, по-голямата част от въздуха се отстранява и двигателят трябва да запали с минимално завъртане. </span><span title=”If the fuel lines weren’t run dry, just fill the filter and leave it at that. “>Ако линията за гориво не е изпразнена, просто напълни филтъра.</span></span></span></p><p><span title=”Apply suction on the return line at the fuel filter or fuel return line until fuel has circulated through the pump.”>Направи засмукване на връщащата тръба на горивния филтър или на линията за връщане на горивото, докато горивото потече през помпата (не го прави с уста, умоляваме те, дизелът има неприятен вкус).</span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”You can use the small 4 mm braided hose connecting the top of the injection pump to the #4 fuel injector or the return fuel line T shown below.”>Можеш да използваш малкия 4 mm плетен маркуч, свързващ горната част на помпата за впръскване към горивния инжектор на 4-ти цилиндър или към Т-вентила на тръбата за връщане на горивото, показан по-долу. </span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”The problem with loosening the filter line at the filter is that the plastic T can become brittle and snap off.”>Проблемът с разхлабването на филтърната линия във филтъра е, че пластмасата на Т-вентила може да стане крехка и да се счупи. </span><span title=”Remember, twist the hoses to break the seal before pulling it off.”>Не забравяй да завъртиш маркучите, за да разкъсаш уплътнението, преди да ги издърпаш. Както казахме, </span><span title=”Don’t bother using your mouth, you must use a vacuum pump to generate enough force.”>не се хаби да използваш устата си, трябва да използваш вакуумна помпа, за да генерираш достатъчно сила. </span></span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”A vacuum brake bleeder or a &quot;mity vac&quot; hand pump will work. “><br /> </span><span title=”[ IMG] “><img class=”alignnone size-full wp-image-905″ src=”http://www.tdibg.net/wp-content/uploads/2017/06/ffil3.jpg” alt=”” width=”720″ height=”592″ /></span></span></p><p><span title=”Some people loosen the fuel hard lines at the injectors to purge air.”>Някои хора разхлабват горивните твърди линии на инжекторите, за да изчистят въздуха. </span><span title=”Wrap a rag and around the line to prevent fuel being sprayed everywhere.”>Това също работи, но ако току-що си извадил инжекторите, противодействай на инжекционните тела, за да избегнете изкривяването им. Ако не си го направил, те ще бъдат като залепени на място и няма да е необходимо да бъдат манипулирани. </span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Wrap a rag and around the line to prevent fuel being sprayed everywhere.”>Навий парцал и около линията, за да предотвратиш пръскането на горивото. </span><span title=”Do not use your hand to hold the fuel since the diesel is under pressure.”>Не използвай ръката си, за да държите горивото, тъй като дизелът е под налягане. </span><span title=”Although you only see &quot;instant death&quot; fuel pressure at the injector nozzle (in the cylinder and not exposed by loosening the fuel line), I would still avoid exposing bare hands to any pressurized fuel. “>Въпреки че виждаш само резкия спад на налягането на горивото в дюзата на инжектора, все пак бихме избегнали излагането на голи ръце на гориво под налягане.</span></span></p><h2><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Pumpe duse engine with electric fuel pump “>Pumpe duse двигател с електрическа горивна помпа</span></span></h2><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Pumpe duse engine with electric fuel pump “><br /> </span><span title=”Turn the key to on and leave it there for a second.”>Включи ключа и го оставете за секунда. </span><span title=”Repeat.”>Повтори. </span><span title=”This runs the electric fuel pump in the fuel tank to prime the fuel system.”>Това управлява електрическата горивна помпа в резервоара за гориво, която от своя страна зарежда горивната система. </span><span title=”Repeat a few times and the car should start without too much bucking.”>Повтори няколко пъти и автомобилът трябва да запали без да се чуди много. </span><span title=”This assumes that you filled the filter. “>Това предполага, че си напълнил филтъра.</span></span></p><p><span title=”An advanced way to prime the fuel lines is to attach a clean hose to the fuel filter outlet exiting the filter and going to the engine (the one in the middle).”>По-напреднал начин за зареждане на горивните тръбопроводи е прикрепването на чист маркуч към изхода на горивния филтър, който излиза от филтъра и отива към двигателя (този в средата). </span><span title=”Turn the key to ON but not start.”>Маркучът трябва да се изпразни в чист буркан.</span></p><p><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”Turn the key to ON but not start.”>Постави ключа на положение ON, но не стартирай. </span><span title=”This will run the pump for about a second as long as the engine isn’t running and is very effective at purging the air out.”>Това ще задейства помпата за около секунда, докато двигателят не работи и е много ефективен начин за изчистването на въздуха. </span><span title=”Repeat until you see fuel in the jar and then empty the fuel into the fuel tank.”>Повтори, докато видиш гориво в буркана и след това изпразни горивото в резервоара. </span><span title=”If the fuel rails in the cylinder head were run dry, you can also do this method on the return line coming back from the engine. “>Ако рейката за гориво в главата на цилиндъра е изчерпана, можеш да направиш и този метод и на връщащата линия, която се връща от двигателя.<br /> </span></span><span id=”result_box” class=”” lang=”bg”><span title=”All models continued “><br /> </span><span title=”Replace all the clamps and check for any loose tools, paper towels, etc. Take a test drive and check for any leaks.”>Смени всички скоби и провери дали има свободни инструменти, хартиени кърпи и т.н. Направи тест-драйв и провереи дали има течове. </span><span title=”There may be many bubbles initially because of air pockets still trapped somewhere in the system.”>В началото може да има много мехурчета, защото въздушните джобове все още са в капан някъде в системата. </span><span title=”If there are still lots of bubbles after a day, check for leaks at the lines, the o-rings, the T, or at the fuel pickup in the fuel tank.”>Ако все още има много мехурчета след ден на шофиране, провери за течове по линиите, О-пръстените, Т-вентила, или при поглъщане на гориво в резервоара.</span></span></p><p> </p>

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here